اتاق فکر توسعه استان قم

Smaller Default Larger

درجلسه اتاق فکر توسعه استان قم مطرح شد:خطر هویت زدایی در کمین شهر قم

Image00001

جلسه اتاق فکر توسعه استان قم با موضوع گزارش  کمیسیون عمران در خصوص بررسی سیما و منظر شهري در شهرقم، برگزار شد.
در این جلسه  مهندس فارغیان و دکتر رضایی ندوشن ازاعضای کمیته سیما ومنظرشهری ، گزارشی مبسوط از فعالیت و عملکرد چند ساله این کمیته ارائه کردند.
مهندس فارغیان با بیان اینکه کمیته سیما ومنظرشهری ، درسال 87 با دستورالعمل شورای عالی  معماری و شهر سازی ايران کشور که یک شورای مقنن است، در قم تشکیل شد که این کمیته تقریبا فعالیت چنداني نداشت.
برخی از دستگاه ها تمایلی به همکاری با کمیته نداشتند
وی با بیان اینکه از سال 95احساس کردیم که این کمیته به تنهایی نمی تواند کارهارا از پیش ببرد بنابراین این کمیته با همکاری نهادها وارگان های دیگر طرح ها وبرنامه های خودرا پیش ببرد وبه نهاد فراتری نیازداریم : با اداره کل راه وشهر سازی قم هماهنگ کردیم و جلسات کمیته رادراین اداره کل برگزار کنیم که درمجموع 14جلسه برگزارشد .
فارغیان با اشاره به اینکه  درچند ماه گذشته  چهار جلسه در اداره کل راه وشهرسازی ویک جلسه در استانداری برگزارشد افزود: در بررسی عملکرد کمیته های شهرهای دیگر متوجه شدیم که  تهران نتها شهری که دراین زمینه  فعالیت سازنده ای را آغاز کرده به طوری که طی برگزاری 893جلسه  16هزارو 123ساختمان را درمرحله ساخت کنترل نما کرده است.
وی درخصوص عملکرد کمیته سیما ومنظرشهری قم تصریح کرد: یکی از مسائلی که درساخت ساختمان های جدید در قم مشاهده کردیم توجه طراحان به استفاده نماهای موسوم به رومی بود، نمادهایی که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما نداشته وندارند.
Image00002
نماهای رومی در عرض دوسال به سرعت در ایران رواج  یافت
فارغیان با اشاره به  تاثیر نماها و معماری ساختمان در هویت ساکنانش گفت: طراح نماهای رومی درایران از فردی درتهران آغاز شد وبه زودی به اکثر شهرهای ایران تسریع یافت به طوری که در شهر مذهبی قم نیزساخت ساختمان  با  نماهای رومی  باب شد.
کنترل وپایش لازم برای جلوگیری از ساخت نماهای رومی صورت نمی گیرد
این استاد دانشگاه  با تاکید برلزوم توجه مسولان و صاحبان نفوذ درجلوگیری از ساخت بناهای ایرانی به سبک فرهنگ اروپا گفت: درجلسه ای که دفتروزارت امور خارجه درقم با حضور یک پرفسور معماری برگزارکرد وما حضور داشتیم، وی به شدت از ساخت بناهایی با طرح های رومی در قم وایران متعجب شده بود چراکه معتقد بود بناهای ساخته شده درقم که با معماری روم باستان همخوانی دارد حتی برای رومیان تعجب برانگیز خواهد بود.
فارغیان گفت: همه نامه ها ودستورالعمل ها برای متوقف شدن نماهای رومی درساخت وسازهای جدید صادر شده است ولی کنترل وپایش لازم صورت نمی گیرد.

Image00003

ساخت نماهای رومی خاص مناطق بالای شهر است
   درادامه این جلسه دکتر رضایی ندوشن با بیان اینکه  نماهای رومی درایران خاص مناطقی است که افراد سرمایه دار ساکن هستند افزود: کمیته سیما ومنظرشهری اولین ساختمانی که در دستور برنامه خود قرارداد ساختمان برج  سپهر بود که با کمک شهرداری  ورود پیدا کردیم ، تا حدودی توانستیم مانع از اجرای نمای رومی دراین ساختمان شویم.
وی با تاکید برلزوم حمایت وتوجه به طراحان سبک معماری ایرانی اسلامی وبومی گفت: درجشنواره ای سال 84و85 درقم برگزار شد  و به طراحان و صاحبان ساختمان های تازه ساخت به  سبک معماری ایرانی- اسلامی  وطرح ها ونماهای برترلوح تقدیر اهدا کردیم.
استفاده از نماهای رومی برای قم فاجعه است
رضایی ندوشن استفاده از نمادهای رومی را برای قم فاجعه دانست وافزود: وجود چنین نماهای باعث ازبین رفتن فرهنگ ایرانی –اسلامی می شود چراکه  نما و معماری  ساختمان های شهرتعیین کننده هویت ساکنان شهراست وادامه این روند می تواند برای نسل های آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به اقدامات کمیته سیما ومنظر شهری برای جلوگیری ازباب شدن نمادهای غیر ایرانی در ساختمان ها گفت: ممنوعیت استفاده از نمای کامپوزیت وشیشه که مصوبه شورای عالی شهرسازي بود و اجرایی  نشده بود، کمیته با فرستادن دونامه به شهرداری قم  مانع از استفاده این دونما در ساختمان های دولتی شد وهمچنین با ارسال نامه به شهرداری از ادامه روند ساخت نمای رومی درقم جلوگیری بعمل  که از تاریخ 25 /8 /95اجرایی شد.

Image00004

در ادامه جلسه  مهندس محسن صابری باقدردانی ازتلاش چندساله کمیته سیما ومنظرشهری گفت: درسفر مقام معظم رهبری درسال 89 به قم،یکی از مصوبات سفر توجه به ساخت بناهایی با معماری اسلامی – ایرانی بود واینکه شهر قم ازاین نظر باید الگوی دیگر شهرها باشد و ازدیگر مطالبات مهم رهبری الگو نمادها ونماهای انقلابی  درقم است که ازبرنامه های آتی این کمیته خواهد بود.
تجربه نشان داده روش های تشویقی پاسخگو خواهد بود.
مهندس صابری با تاکید برلزوم توجه به فرهنگ بومی واسلامی در ساخت بناها افزود: دراین زمینه همراه کردن بخش خصوصی آسان است و کار سخت ومشکلی نیست فقط باید آنان را نسبت به عواقب این موضوع آگاه کرد واینکه ازسیستم های تشویقی استفاده کرد چرا که تجربه نشان داده روش های تشویقی پاسخگو خواهد بود.
دراین انتهای جلسه آقای محمودی مسئول کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی ورسانه گزارش کوتاهی از روند تشکیل جلسه کمیسیون ارائه کرد.
https://t.me/otaghfekrqom
جلسه مورخ 96/5/4

 

 

 

 banaee

 kanoon

 mhpir

 qompajoohi

 tolouemehr